MEDIATEXT Medical

MEDIATEXT Medical е подразделение на МЕДИАТЕКСТ за специализирани медицински и фармацевтични преводи от български на английски и от английски на български език. Това са специфични области, които изискват специална подготовка и в които ние имаме натрупан богат опит. Вече 26 години нашите клиенти – болници, фирми за клинични проучвания, производители и вносители на лекарства и медицински изделия, граждани – разчитат на нас за професионални, качествени и своевременни преводи на епикризи, изследвания, информирани съгласия, протоколи за клинични проучвания, сертификати и декларации, информационни листове, листовки за пациента, инструкции за употреба и всякаква друга медицинска документация.