Услуги / Легализация

Легализация

Защо МЕДИАТЕКСТ?

Защото по време на 26-годишната си дейност:

– МЕДИАТЕКСТ извършва легализация на документи професионално и своевременно;

– МЕДИАТЕКСТ упражнява постоянен контрол на качеството (чрез избор на подходящия куриер, съответни инструкции, комуникации и др.);

– МЕДИАТЕКСТ следи за нови изисквания в областта на легализацията с цел поддържане високо ниво на услугата легализация.

Какво можем да възложим на МЕДИАТЕКСТ?

МЕДИАТЕКСТ има богат опит в легализацията на:

– Фирмени документи (договори, пълномощни, декларации, документи за учредяване на дружества, фирмени извлечения или удостоверения от търговски регистри и др.)

– Медицински документи (медицински свидетелства, епикризи);

– Публични документи (съдебни решения и др.);

– Граждански документи (удостоверения за раждане или брак, дипломи за завършено образование, свидетелства за съдимост, декларации, служебни бележки и др.), необходими за служебни и частни цели (пътувания, работа, обучение и изследователска дейност в страната и чужбина, бизнес-преговори, участия в търгове и др.);

 

Как МЕДИАТЕКСТ организира доставката на готовия продукт?

МЕДИАТЕКСТ предоставя легализираните преводи на клиентa в зависимост от неговото желание – в офиса, по електрона поща, по пощата или по куриер.